Obnova dat a záchrana dat – úvod

Posted by admin | | Pátek 5 Červen 2009 9.11

ZTRATILI JSME DATA … CO TEĎ ?

HDD

Snad každý to už alespoň jednou zažil. Jednoho dne zapneme počítač … a k našim datům se najednou nedostaneme.

Zoufalství, pláč, otázky…

Co nyní dělat ? Nejdůležitější je zachovat klid.

Data obvykle ještě nejsou nenávratně ztracená, budeme ale potřebovat pomoc odborníků. Nikoho jiného nyní nesmíme k našemu nosiči dat pouštět, a to ani sami sebe. Neúspěšný amatérský pokus o záchranu dat znamená obvykle znatelné navýšení ceny kvalifikované obnovy dat a snížení nadějí, že se záchrana dat nebo obnova dat podaří.

Zásadně se doporučuje ponechat vadný datový nosič jak je a neprodleně vyhledat kvalitní PC servis nebo kvalifikovaný servis notebooků. Ne každý notebook servis ovšem na požadované úrovni služby záchrany a obnovy dat poskytuje.

Proč mluvíme vlastně o dvou věcech ? Není snad obnova dat a záchrana dat totéž ?

Obnova dat : když je nosič dat v pořádku

Nejčastějším způsobem ztráty dat je stav, kdy je datový nosič (dále budeme pro zjednodušení používat termín „disk“, ať už se jedná o záchranu hdd, DVD, USB nebo obnovu dat z jiného média) sice po hardwarové stránce v pořádku, ale data nejsou na disku uložena způsobem, čitelným pro jeho hardwarové (hmatatelné) části. Říkáme, že nastala softwarová ztráta dat. Souhrn sofistikovaných technik a metod, kterými takto znepřístupněná data zrekonstruujeme do původní podoby, nazýváme obnova dat. Nezbytnou a naprosto zásadní podmínkou úspěšné obnovy dat je ponechání disku v takovém stavu, v němž jsme zjistili jeho havárii. Veškeré neodborné pokusy o obnovu dat svépomocí mají jen malou naději na úspěch, naproti tomu prudce snižují naděje na odbornou rekonstrukci struktury dat.

Záchrana dat: když je nosič dat poškozen

Mnohem těžším poškozením disku je ovšem takové, kdy je poškozen samotný hardware disku. Tedy buďto elektronika, hlavy, ložiska anebo i samotný datový nosič (nejčastěji plotna s magnetickou nebo optickou vrstvou). Tomuto poškození disku říkáme hardwarová ztráta dat. Souhrnně říkáme řetězci úkonů, které vedou k záchraně disku, termínem záchrana dat. Velmi často ale samotná záchrana dat ke zpřístupnění našich dat nestačí a po hardwarové záchraně dat je nutná ještě následná obnova dat, kdy je potřeba zachráněná data softwarově uvést do použitelného stavu. Podobně jako u obnovy dat je i úspěšná záchrana dat podmíněna ponecháním vadného disku v neporušeném stavu bez předchozích neodborných zásahů a pokusů.

hardwarové poškození disku

Objednat záchranu dat