Obnova dat – diagnostika

Posted by admin | | Pátek 5 Červen 2009 9.12

  Obnova dat-jak proces začíná

  Dříve než datový specialista přistoupí k procesu obnovy dat, musí disk podrobit nejprve úkonům, směřujícím ke zjištění softwarových závad disku a stanovení postupu vedoucího k úspěšné obnově dat – provede tzv. diagnostiku.

  Diagnostika je soubor kroků, vedoucích datového specialistu k odpovědím na tyto otázky :

  1. Je obnova dat reálně proveditelná ?
  2. Jsou nosič dat, obslužná elektronika, hlavy i mechanika po mechanické a elektronické stránce v pořádku ?
  3. Lze z disku přečíst obraz disku, aniž by byl nutný mechanický zásah do disku ?
  4. Je elektronika i mechanika datového nosiče nepoškozená anebo ji bude nutné opravit či vyměnit ?
  5. Není poškozená tabulka FAT, NTFS … ?
  6. Bude specialista schopen rekonstruovat strukturu dat a následně tato data kompletně přečíst ?
  7. Nejsou data poškozena působením viru nebo jiným škodlivým programem ?
  8. Kalkulace objemu práce a potřebných součástek a předložení nabídky zákazníkovi.
  9. Posouzení nabídky zákazníkem a rozhodnutí, zda bude obnova dat provedena.

  data-recovery2

  Také zde je vidět, že datový specialista se s vadným diskem nenudí a ještě dříve, než vlastní obnova dat započne, musí PC servis nebo notebook servis vykonat poměrně hodně práce. A kolik diagnostika stojí ? Zákaznicky orientovaný servis notebooků nebo servis počítačů tuto práci zákazníkovi poskytne ZDARMA.

  V současné době nabízejí službu záchrana dat a obnova dat (jinak také obnova disku nebo obnova HDD) některé kvalitní opravny počítačů a opravny notebooků. Podle značek lze vyjmenovat například PC a notebook servis ACER, servis ASUS, servis TOSHIBA, servis HP, servis MSI, servis DELL, nebo servis FUJITSU.

  Kvalita, nízké ceny a doprovodné služby zdarma obvykle jdou dohromady s dobrými referencemi na dosavadní zákazníky. Opravy notebooků a servis počítačů, k nimž patří i služba záchrana dat, jsou velmi náročné na technické vybavení servisů a zkušenosti techniků. O tom, jak najít správného servisního partnera pro obnovu dat z Vašeho HDD, pojednává web : Jak najít kvalitní servis notebooků .

Objednat záchranu dat