Obnova dat – zmatek v datech

Posted by admin | | Středa 1 Červenec 2009 21.06

  Obnova dat – když dostane disk sklerózu

  Obnova dat v případech softwarového poškození disku zahrnuje :

  – podrobnou diagnostiku stavu disku a struktury dat
  – zkopírování tzv. obrazu disku 1:1 na pracovní disk
  – diagnostiku všech oblastí disku a struktury dat
  – vyhledání a obnovu vazeb mezi daty
  – rekonstrukci systému souborů FAT, NTFS …
  – přepis obnovených dat na zdravé datové médium pro zákazníka
  – předání obnovených dat zákazníkovi
  – důkladné smazání pracovní zálohy dat na servisním médiu po 48 hodinách od předání dat zákazníkovi anebo okamžitě podle jeho pokynů

Objednat záchranu dat