Záchrana dat – diagnostika

Posted by admin | | Pátek 5 Červen 2009 9.09

  Záchrana dat-co předchází záchrannému procesu

  Dříve než datový specialista započne proces záchrany dat, musí provést nejprve podrobné zjištění závad disku, jejich rozsahu a stanovení postupu vhodného k záchraně dat – provede tzv. diagnostiku.

  Diagnostika je soubor kroků, který dovede datového specialistu k odpovědi na tyto otázky :

  1. Je záchrana dat reálně proveditelná ?
  2. Je nosič dat po mechanické a elektronické stránce v pořádku ?
  3. Lze z disku přečíst obraz disku, aniž by byl nutný mechanický zásah do disku ?
  4. Je elektronika datového nosiče nepoškozená anebo ji bude nutné opravit či vyměnit ?
  5. Bude potřeba disk mechanicky otevřít ?
  6. Pomůže náhrada poškozené části disku substitučním zařízením, abychom přečetli da­ta ?
  7. Není poškozen povrch datového nosiče ? Nejsou poškozené čtecí hlavy ?
  8. Není poškozená tabulka FAT, NTFS … ?
  9. Bude specialista schopen rekonstruovat strukturu dat a následně tato data kompletně přečíst ?
  10. Nejsou data poškozena působením viru nebo jiným škodlivým programem ?
  11. Kalkulace objemu práce a potřebných součástek a předložení nabídky zákazníkovi.
  12. Posouzení nabídky zákazníkem z hlediska rentability a adekvátnosti ceny záchrany dat.
  data-recovery3

  Je vidět, že dříve než vlastní záchrana dat započne, musí PC servis nebo notebook servis udělat docela velký objem práce. Kdo tuto práci zaplatí ? Slušný servis notebooků nebo servis počítačů tuto práci zákazníkovi neúčtuje a cenovou nabídku mu poskytne ZDARMA.

  V současnosti za těchto pro zákazníky pohodlných podmínek provádějí službu záchrana dat a obnova dat (někdy nazývanou též záchrana disku nebo záchrana HDD) některé kvalitní opravny notebooků a opravny počítačů. Z hlediska značek lze vyjmenovat například notebook servis HP, servis ACER, servis ASUS, servis DELL, servis FUJITSU, servis MSI nebo servis TOSHIBA.

  Nehledejte ale mezi drahými značkovými servisy, kde Vám často naúčtují vše od vybalení, demontáž, přes diagnostiku až po sdělení ceny opravy. Kvalitu a vstřícný přístup obvykle naleznete tam, kde si zakládají na umístění zákazníka na první příčce hodnotového žebříčku a odpovídají tomu i reference na dosavadní zákazníky. Opravy notebooků a servis počítačů, k nimž patří i služba záchrana dat, nejsou jednoduchými záležitostmi, které může na úrovni dělat kdekdo na koleně a v garáži.
  V této souvislosti můžeme odkázat na web, informující o tom, jak najít kvalitní servis notebooků .

Objednat záchranu dat